Home Authors Posts by रती भोसेकर

रती भोसेकर

1 POSTS 0 COMMENTS
रती भोसेकर या बालशिक्षण क्षेत्रात काम करतात. त्यांना नाविन्यपूर्ण उपक्रमासाठी राष्ट्रीय पातळीवर पुरस्कार मिळाला आहे. मुलांच्या सहजशिक्षण क्षमतेचा (Natural Learning) बालशिक्षणात प्रभावीपणे समावेश करणे हे त्यांच्या कामाचे वैशिष्ट्य आहे. त्यांनी बालशिक्षणाशी निगडित विविध विषयांवर वृत्तपत्रांमध्ये स्तंभ लेखन/स्फुट लेखन केले आहे.

मुलांचे वाचन – एक विचार (Natural Learning a thought)

7
मुलांचे वाचन म्हणजे अर्थातच त्यांची वाचायला शिकण्याची प्रक्रिया. या विषयावर बोलायला सुरुवात अगदी प्राथमिक पातळीवरून करूया. वय वर्षे तीन ते सहा ह्या वयोगटातील मुलांच्या शिक्षणाला बालशिक्षण असे म्हणतात. ह्यालाच 2020 च्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार पायाभूत शिक्षण असे म्हटले आहे. ह्या पायाभूत शिक्षणाचे किंवा बालशिक्षणाचे मुख्य उद्दिष्ट मुलांचा सर्वांगीण विकास साधणे हे आहे...