Home आर्थिक सहकार्य करा

आर्थिक सहकार्य करा

Bank Details

State Bank Of India
A/c No. – 31759182464
IFSC code – SBIN0005352

Cosmos Bank
A/c No. – 0121001015862
IFSC code – COSB000002

‘व्हिजन महाराष्ट्र फाउंडेशन‘ आयकर कायद्याखालील 80जी (80G) कलमानुसार देणगीदारास आयकरात सूट देण्यासाठी प्रमाणीत आहे.
80जी प्रमाणपत्र क्रमांक DIT(E)/MC/80G/2920/2011-12
vide order dated 31-03-2012
वेबपोर्टलचे मुख्य संपादक – दिनकर गांगल 9867118517