जन्मशताब्दी साजरी होत असलेल्या व्यक्ती (Janmashatabdi Sajari Hot Asalelya Vyakti)

0
45

     मी, माझा सहकारी राजेंद्र शिंदे आणि विनय नेवाळकर, आम्ही त्या तिघांच्या जन्मशताब्दीचा विचार करताना वेगळीच कल्पना लढवली. गेल्या शतकातील व या शतकाच्या पहिल्या काही दशकांत सामाजिक-सांस्कृतिक जीवन घडले गेले ते ढोबळपणे 1900 ते 1930 या काळात जन्मलेल्या महनीय व्यक्तींच्या संस्कारांतून. त्यांच्याच जन्माची शंभर वर्षे विद्यमान ज्येष्ठ जनांना महत्त्वाची वाटत आहेत व तो वारसा पुढील पिढ्यांपर्यंत जावा असेही वाटत आहे. तर आम्ही तशा व्यक्तींची नावे काढत गेलो ती जवळजवळ अडीचशे झाली. त्या लोकांनी महाराष्ट्राच्या आजपर्यंतच्या जीवनाचा पाया रचला! या संबंधात कल्पना बर्‍याच आहेत. त्या ‘शेअर’ही करता येतील, आणखी सुचू शकतील. फक्त तो कृतज्ञताभाव मनात जागृत हवा! 
1.    अच्युतराव पटवर्धन ( ५ फेब्रुवारी १९०५)
2.    अडुरकर (१ नोव्हेंबर १९०७ १३ जुलै १९८४)
3.    अण्णासाहेब शिंदे ( २१ जानेवारी १९२२)
4.    अनंत अंतरकर (०१ डिसेंबर १९१२)
5.    अनंत भालेराव ( १४ नोव्हेंबर १९१९)
6.    अनंत वर्तक (०३ सप्टेंबर १९१४)
7.    अनुताई वाघ ( १७ मार्च १९१०)
8.    अरंविंद मंगरुळकर (२९ एप्रिल १९१०)
9.    अरुण कोलकटकर (०१ नोव्हेंबर १९३१ – २५ सप्टेंबर २००४)
10.                       अच्युत पुरुषोत्तम कानविंदे ( १९१६)
11.                       अर्धेन्दु भूषण वर्धन ( २४ सप्टेंबर १९२४)
12.                       अल्लारखा खान अथवा अल्लारखा खान कुरेशी ( २९ एप्रिल १९१९)
13.                       अहिल्या रांगणेकर ( १९२२)
14.                       ॲडव्होकेट रावसाहेब शिंदे ( १० जून १९२८)
15.                       आंबेरकर (२१ जुलै १९०७ ०२ डिसेंबर १९८८)
16.                       आचरेकर (१४ नोव्हेंबर १९०७ १८ डिसेंबर १९७९)
17.                       आनंद साधले (०५ जुलै १९२०)
18.                       आर.के. लक्ष्मण (……….  १९२७ – ……………….)
19.                       आरा (०६ एप्रिल १९१४ ३० जून १९८५)
20.                       आलमेलकर (१० ऑक्टोबर १९२० १२ डिसेंबर १९८२)
21.                       इंदिरा संत ( ४ जानेवारी १९१४)
22.                       इब्राहिम अल्काझी ( १८ ऑक्टोबर १९२५)
23.                       इरावती कर्वे ( १५ डिसेंबर १९०५)
24.                       उमाकांत ठोमरे (१५ ऑगस्ट १९२१)
25.                       ए.आर. अंतुले (०९ फेब्रुवारी १९२९)
26.                       एअर चीफ मार्शल हृषीकेश मुळगावकर ( १४ ऑगस्ट १९२०)
27.                       एच. एम. सिरवाई ( ५ डिसेंबर १९०६)
28.                       एच. डी. सांकलिया ( १० डिसेंबर १९०८)
29.                       एन.डी. नगरवाला ( ११ सप्टेंबर १९१८)
30.                       एम. एस. जोशी (१२ नोव्हेंबर १९१२ २१ फेब्रुवारी २००१)
31.                       एस.एन. गोयंका ( ३० जानेवारी १९२४)
32.                       एस.एम. जोशी (१२ नोव्हेंबर १९०४)
33.                       एस.पी. गोदरेज ( ३ जून १९१२)
34.                       ओके (१७ ऑक्टोबर १९१७ – २३ मार्च १९९८)
35.                       कमल देसाई ( १९२१)
36.                       कुमार गंधर्व (०८ एप्रिल १९२४)
37.                       कुमुद मेहता (…… १९२५)
38.                       कुसुमाग्रज (२७ फेब्रुवारी १९१२)
39.                       के. नारायण काळे (२४ एप्रिल १९०४)
40.                       के.टी. देशमुख (……….. १९०५)
41.                       के.बी. कुलकर्णी (०४ फेब्रुवारी १९२० ०९ मार्च २००७)
42.                       केकी मूस ( २ ऑक्टोबर १९१२)
43.                       केशव जगन्नाथ पुरोहित ( १९२३)
44.                       कोल्हटकर (१९१७ १९९८)
45.                       खाशाबा दादासाहेब जाधव (१५ जानेवारी १९२६)
46.                       ग.दि. माडगुळकर (०१ ऑक्टोबर १९१९)
47.                       ग.ना. जाधव (१४ नोव्हेंबर १९१७०५ जानेवारी २००४)
48.                       ग.प्र. प्रधान (१९ ऑगस्ट १९२२)
49.                       ग.ह. खरे (१० जानेवारी १९०१)
50.                       ग.ह. पाटील ( १९ ऑगस्ट १९०६)
51.                       गं. बा. सरदार ( २ ऑक्टोबर १९०८)
52.                       गंगाधर अप्पा बुरांडे (२९ डिसेंबर १९१९)
53.                       गंगाधर गाडगीळ (२५ ऑगस्ट १९२३)
54.                       गजानन जहागीरदार ( २ एप्रिल १९०७)
55.                       गजानन वाटवे ( ८ जून १९१७)
56.                       गणपतराव जाधव ( ५ मे १९०८)
57.                       गुर्जर (२० जानेवारी १९१० १२ जुलै १९८२)
58.                       गो.नि. दांडेकर (०८ जुलै १९१६)
59.                       गोंधळेकर (२१ एप्रिल १९०९ ०४ डिसेंबर १९८१)
60.                       गोडसे (०३ जुलै १९१४ ०५ जानेवारी १९९२)
61.                       गोपाळ देऊस्कर (११ सप्टेंबर १९११)
62.                       गोविंद तळवलकर (२२ जुलै १९२५)
63.                       गोविंदभाई श्रॉफ ( २४ जुलै १९११)
64.                       चंद्रकांत सखाराम चव्हाण ( बाबूराव अर्नाळकर ) ( ९ जून १९०६)
65.                       चिं.त्र्यं. खानोलकर (०८ मार्च १९३०)
66.                       चित्राताई नाईक ( १५ जुलै १९१८)
67.                       चौधरी यशवंत (३० एप्रिल १९३० – ……………….)
68.                       जनरल अरुणकुमार वैद्य (२७ जानेवारी १९२६)
69.                       जनरल एस पी पी थोरात ( १२ ऑगस्ट १९०६)
70.                       जयवंत दळवी (१४ऑगस्ट १९२५)
71.                       जस्टीस पी बी सावंत ( ३० जुन १९३०)
72.                       जस्टीस व्ही. डी. तुळजापूरकर ( ९ मार्च १९२१)
73.                       जितेंद्र अभिषेकी (२१ सप्टेंबर १९२९)
74.                       जी.ए. कुलकर्णी (१० जुलै १९२३)
75.                       जी.एन. जोशी (०६ एप्रिल १९०९)
76.                       जुलियस रिबेरो ( ५ मे १९२९)
77.                       जे पी नाईक ( ५ सप्टेंबर १९०७)
78.                       जॉर्ज फर्नान्डिस ( ३ जून १९३०)
79.                       ज्ञानेश्वर नाडकर्णी (१९ मे १९२८)
80.                       ज्योत्स्ना भोळे (११ मे १९१४)
81.                       ठाकूरदास बंग ( १९१७)
82.                       डी. आर. कापरेकर ( १७ जानेवारी १९०५)
83.                       डी. डी. कोसंबी ( ३१ जुलै १९०७)
84.                       डॉ  ग श्री खैर ( १५ जुन १९१८)
85.                       डॉ कमला रणदिवे ( ८ नोव्हेंबर १९१७)
86.                       डॉ कमला सोहोनी ( १४ सप्टेंबर १९१२)
87.                       डॉ धनंजयराव गाडगीळ ( १० एप्रिल १९०१)
88.                       डॉ बानू कोयाजी ( २२ ऑगस्ट १९१८)
89.                       डॉ बी एन पुरंदरे ( १९११)
90.                       डॉ शिवाजीराव भोंसले ( १५ जुलै १९२३)
91.                       डॉ. दामोदर विष्णू नेने ( दादूमिया) ( १९२९)
92.                       डॉ. वि.म. दांडेकर ( ६ जुलै १९२०)
93.                       डॉ. विनायक विश्वनाथ ऊर्फ अप्पा पेंडसे ( १७ ऑगस्ट १९१६)
94.                       डॉ. विष्णु भिकाजी कोलते ( २२ जून १९०८)
95.                       डॉ. श्रीराम लागू ( १६ नोव्हेंबर १९२७)
96.                       डॉ. स.गं. मालशे ( २४ सप्टेंबर १९२१)
97.                       डॉ.अशोक केळकर ( २२ एप्रिल १९२९)
98.                       डॉ.बद्रीनारायण बारवाले ( २७ ऑगस्ट १९३०)
99.                       तारा पंडित (१५ सप्टेंबर १९२८)
100.                 तुकडोजी महाराज ( ३० एप्रिल १९०९)
101.                 त्र्यं. वि. सरदेशमुख (२२ नोव्हेंबर १९१८)
102.                 दत्तोपंत ठेंगडी ( १० नोव्हेंबर १९२०)
103.                 दाजी भाटवडेकर (१५ सप्टेंबर १९२१)
104.                 दादा जे.पी. वासवानी ( २ ऑगस्ट १९१८)
105.                 दादासाहेब गायकवाड ( १५ ऑक्टोबर १९०२)
106.                 दामू केंकरे ( ५ मे १९२८)
107.                 दामू झवेरी (२२ ऑगस्ट १९२१)
108.                 दि.के. बेडेकर (८ जून १९१०)
109.                 दिनकर द. पाटील (०६ नोव्हेंबर १९१५)
110.                 दिनकरराव गोविंदराव पवार ऊर्फ अप्पासाहेब पवार ( १९३०)
111.                 दीक्षित (११ मे १९०७ ०८ मे १९९५)
112.                 दुर्गा भागवत (१० फेब्रुवारी १९१०)
113.                 देऊसकर (११ सप्टेंबर १९११ ०८ फेब्रुवारी १९९४)
114.                 देवदत्त दाभोलकर ( २३ सप्टेंबर १९१९)
115.                 द्वा.भ. कर्णिक (१४ जानेवारी १९०८)
116.                 धनंजय कीर (२३ एप्रिल १९०४)
117.                 धोंड (११ नोव्हेंबर १९०८ २१ एप्रिल २००१)
118.                 ना.ग. गोरे (१५ जून १९०७)
119.                 नागनाथ नाईकवाडी ( १५ जुलै १९२२)
120.                 नाथपै ( २५ सप्टेंबर १९२२)
121.                 नानाजी देशमुख ( ११ ऑक्टोबर १९१६)
122.                 नानासाहेब धर्माधिकारी ( १ मार्च १९२२)
123.                 नानी पालखीवाला ( १६ जानेवारी १९२०)
124.                 नारायण श्रीधर बेंद्रे ( २१ ऑगस्ट १९१०)
125.                 निर्मलकुमार फडकुले ( १६ नोव्हेंबर १९२८)
126.                 निर्मला देशपांडे ( १७ ऑक्टोबर १९२९)
127.                 पंडित (२५ मार्च १९१६ ३० मार्च १९९३)
128.                 पद्मसी (१२ एप्रिल १९२८ – ………………..)
129.                 पळणिटकर (११ मार्च १९२७ – १५ जानेवारी १९९९)
130.                 पळशीकर (१७ मे १९१७ ०४ मार्च १९९४)
131.                 पां. वा. सुखात्मे ( २७ जुलै १९११)
132.                 पांडुरंगशास्त्री आठवले (१९ ऑक्टोबर १९२०)
133.                 पानसरे (……  १९१० २४ मे  १९६८)
134.                 पु.भा. भावे (१२ एप्रिल १९१०)
135.                 पु.य. देशपांडे (……… १९१९)
136.                 पुरुषोत्तम काशिनाथ केळकर ( १ जून १९०९)
137.                 पुरुषोत्तम दारव्हेकर (०१ जून १९२६)
138.                 पुरुषोत्तम पाटील (०३ मार्च १९२८)
139.                 प्रभाकर उर्ध्वरेषे (९ जानेवारी १९१८)
140.                 प्रभाकर पाध्ये (०४ जानेवारी १९०९)
141.                 प्रभाकर माचवेकर (२६ डिसेंबर १९१७)
142.                 प्रभाशंकर कवडी (२८ सप्टेंबर १९२४ – ०१ नोव्हेंबर १९९६)
143.                 प्रमिला दंडवते ( २७ ऑगस्ट १९२८)
144.                 प्रल्हाद बालाचार्य गजेंद्रगडकर ( १६ मार्च १९०१)
145.                 प्रा. के. वि. बेलसरे (८ फेब्रुवारी १९०९)
146.                 प्रा. दि.य. देशपांडे ( २४ जुलै १९१७)
147.                 प्रा. भालचंद्र उदगावकर (१४ सप्टेंबर १९२७)
148.                 ब.मो. पुरंदरे (२९ जुलै १९२२)
149.                 बा.भ. बोरकर (३० नोव्हेंबर १९१०)
150.                 बा.सी. मर्ढेकर ( ९ डिसेंबर १९०९)
151.                 बाकरे (१० नोव्हेंबर १९२० १८ डिसेंबर २००७)
152.                 बापुराव नाईक (…….. १९२०)
153.                 बाबा आमटे (२६ डिसेंबर १९१४)
154.                 बाबुराव गोखले (१५ सप्टेंबर १९१६)
155.                 बाबुराव चित्रे (०८ ऑक्टोबर १९१४)
156.                 बाबुराव सडवेलकर (२८ जून  १९२८ – २३ नोव्हेंबर २०००)
157.                 बाळ कोल्हटकर ( २५ सप्टेंबर १९२६)
158.                 बाळ ठाकरे (२३ जानेवारी १९२६)
159.                 बाळ ठाकूर (२४ एप्रिल १९३० – …………………..)
160.                 बाळ सामंत (२७ मे १९२४)
161.                 बाळासाहेब भारदे ( १९१२)
162.                 बी के एस आय्यंगार  ( १४ डिसेंबर १९१८)
163.                 बी जी शिर्के ( १ ऑगस्ट १९१८)
164.                 बी टी रणदिवे (१९ डिसेंबर १९०४)
165.                 बी. जे. खताळ पाटील ( २६ मार्च १९१९)
166.                 बी. व्ही.निंबकर ( १७ जुलै १९३१)
167.                 बी.आर. देवधर (११ सप्टेंबर १९०१)
168.                 बी.के. करंजिया ( २१ डिसेंबर १९१९)
169.                 ब्रिगेडियर जॉन परशुराम दळवी ( ३ जुलै १९२०)
170.                 भडसावळे (२६ मार्च १९१९ – ३० नोव्हेंबर १९८४)
171.                 भा.द. खेर (१२ जून १९१७)
172.                 भाई पत्की (११ ऑगस्ट १९२५ – १२ मे २०१०)
173.                 भाऊसाहेब जी.बी. नेवाळकर (२८ ऑगस्ट १९१५)
174.                 भाऊसाहेब थोरात ( १२ जानेवारी १९२४)
175.                 भाऊसाहेब पाटणकर ( २९ डिसेंबर १९०८)
176.                 भानू अथैय्या ( २८ एप्रिल १९२६)
177.                 भास्कर कुलकर्णी (१४ सप्टेंबर  १९३० – २४ एप्रिल १९८३)
178.                 भीमसेन जोशी (०४ फेब्रुवारी १९२२)
179.                 म वा धोंड ( ४ ऑक्टोबर १९१४)
180.                 म.द. हातकणंगलेकर (०१ डिसेंबर १९०७)
181.                 म.वि. राज्याध्यक्ष (०७ जून १९१३)
182.                 मंगेश पाडगावकर (१० मार्च १९२९)
183.                 मणिभाई देसाई ( २७ एप्रिल १९२०)
184.                 मधु लिमये (०१ मे १९२२)
185.                 मधुकर ढवळीकर ( १६ मे १९३०)
186.                 मधू दंडवते (२१ जानेवारी १९२४)
187.                 मनोहर माळगावकर (१२ जुलै १९१३)
188.                 मल्लिकार्जुन मन्सूर ( ०१ जानेवारी १९११)
189.                 महादेवशास्त्री जोशी (१३ जानेवारी १९०६)
190.                 माणिक वर्मा  ( १६ मे १९२६)
191.                 माधव आचवल (०३ नोव्हेंबर १९२६)
192.                 माधव गडकरी ( २५ सप्टेंबर १९२८)
193.                 माधव सातवळेकर (१२ ऑगस्ट १९१५ – १६ जानेवारी २००६)
194.                 मारिआ मिरांडा (०२ मे १९२६ ११ डिसेंबर २०११)
195.                 मालती बेडेकर ( १८ मार्च १९०५)
196.                 मिनू मसानी ( २० नोव्हेंबर १९०५)
197.                 मुकुंद शंकर किर्लोस्कर ( ३ मार्च १९२१)
198.                 मुळगावकर (१४ नोव्हेंबर १९१८ ३० मार्च १९७६)
199.                 मृणाल गोरे ( २४ जून १९२८)
200.                 मेजर जनरल जगन्नाथराव भोसले ( १० डिसेंबर १९०६)
201.                 मेहरुन्निसा दलवाई ( २५ मे १९३०)
202.                 मो.ग. रांगणेकर (१० एप्रिल १९०७)
203.                 मोहन धारिया ( १४ फेब्रुवारी १९२५)
204.                 यदुनाथ दत्तात्रय थत्ते ( ५ ऑक्टोबर १९२२)
205.                 यशवंतराव चंद्रचूड ( १२ जुलै १९२०)
206.                 यशवंतराव चव्हाण (१२ मार्च १९१३)
207.                 यशवंतराव मोहिते ( ७ नोव्हेंबर १९२०)
208.                 यु.म.पठाण ( १ मार्च १९३०)
209.                 रझा ( ………. १९२२ – …………..)
210.                 रणजित देसाई (०८ एप्रिल १९२८)
211.                 रत्नाप्पा कुंभार ( १५ सप्टेंबर १९०९)
212.                 रफिक झकारिया ( ५ जानेवारी १९२०)
213.                 रमाकांत आचरेकर  ( १९३२)
214.                 रमेश तेंडुलकर (१८ डिसेंबर १९३०)
215.                 रमेश मंत्री (०६ जानेवारी १९२५)
216.                 रविंद्र  मेस्त्री (२० ऑक्टोबर १९२८ २१ मे १९९५)
217.                 रा. ना.दांडेकर ( १७ मार्च १९०९)
218.                 रा. सु. गवई ( ३० ऑक्टोबर १९२९)
219.                 रा.चिं. ढेरे ( २१ जुलै १९३०)
220.                 रा.भा. पाटणकर ( ९ जानेवारी १९२७)
221.                 रा.भि. जोशी (१० जुलै १९०३)
222.                 रा.श्री. जोग (१५ मे १९०३)
223.                 राजा गोसावी (२८ मार्च, १९२५)
224.                 राजा परांजपे ( २४ एप्रिल १९१०)
225.                 राजा बढे (०१ फेब्रुवारी १९१२)
226.                 राजा मंगळवेढेकर ( ११ डिसेंबर १९२५)
227.                 राम गबाले (…….. १९२४)
228.                 राम जेठमलानी ( १४ सप्टेंबर १९२३)
229.                 राम पटवर्धन (२१ मार्च १९२८)
230.                 राम प्रधान ( १९२८)
231.                 राम सुतार (१५ फेब्रुवारी १९२५ – …………..)
232.                 रायबा (२० जुलै १९२२ – ………….)
233.                 रोहिणी भाटे (१४ नोव्हेंबर १९२४)
234.                 लक्ष्मणशास्त्री जोशी (२८ जानेवारी १९०१)
235.                 लता मंगेशकर (२८ सप्टेंबर १९२९)
236.                 लालचंद हिराचंद दोशी ( २४ ऑक्टोबर १९०४)
237.                 वडगेकर (०८ ऑगस्ट  १९१२ – ३१ मार्च २००४)
238.                 वसंत जोगळेकर (२५ सप्टेंबर १९१४)
239.                 वसंत पंडित (२५ जानेवारी १९२४)
240.                 वसंत बापट (२५ जुलै १९२२)
241.                 वसंत शंकर हुजुरबाजार ( १६ सप्टेंबर १९१९)
242.                 वसंत शांताराम देसाई (२७ डिसेंबर १९०४)
243.                 वसंत सबनीस (०६ डिसेंबर १९२३)
244.                 वसंत सरवटे (०३ फेब्रुवारी १९२७ – …………………)
245.                 वसंत सरवटे (०३ फेब्रुवारी १९२७)
246.                 वसंतदादा पाटील ( १३ नोव्हेंबर १९१७)
247.                 वसंतराव देशपांडे (०२ मे १९२०)
248.                 वसंतराव नाईक (०१ जुलै १९१३)
249.                 वा ल कुलकर्णी ( १९११)
250.                 वा.रा. ढवळे (१९ डिसेंबर १९०२)
251.                 वा.ल. कुळकर्णी (०७ एप्रिल १९११)
252.                 वाकणकर (लिपीकार) (१७ सप्टेंबर १९१२ १५ जानेवारी १९९९२)
253.                 वामन चोरघडे (१६ जुलै १९१४)
254.                 वामनराव पै ( २१ ऑक्टोबर १९२३)
255.                 वासुदेव गायतोंडे (०२ नोव्हेंबर १९२४ १० ऑगस्ट २००१)
256.                 वि.स. वाळिंबे ( ११ ऑगस्ट १९२८)
257.                 विंदा करंदीकर (२३ ऑगस्ट १९१८)
258.                 विजय तेंडुलकर (०७ जानेवारी १९२८)
259.                 विजय मर्चंट ( १२ ऑक्टोबर १९११
260.                 विज्ञानानंद ( …… १९१८)
261.                 विद्याधर गोखले (०६ जानेवारी १९२४)
262.                 विद्याधर पुंडलिक ( १३ डिसेंबर १९२८)
263.                 विश्राम बेडेकर (१३ ऑगस्ट १९०६)
264.                 विष्णू चिंचाळकर (०८ सप्टेंबर १९१७)
265.                 विष्णू श्रीधर वाकणकर ( ४ मे १९१९)
266.                 व्यंकटेश माडगुळकर (०६ जुलै १९२७)
267.                 व्ही एम तारकुंडे ( ३ जुलै १९०९)
268.                 शंकर वैद्य (१५ जून १९२८)
269.                 शंकरराव खरात ( जुलै ११ १९२१)
270.                 शंकरराव चव्हाण ( १४ जुलै १९२०)
271.                 शंतनुराव किर्लोस्कर ( २८ मे १९०३)
272.                 शकुंतला परांजपे ( १७ जानेवारी १९०६)
273.                 शरश्चंद्र मुक्तिबोध ( १९२१)
274.                 शांता शेळके (१२ ऑक्टोबर १९२२)
275.                 शांताराम आठवले (२१ जानेवारी १९१०)
276.                 शाहीर अमर शेख (२० ऑक्टोबर १९१६)
277.                 शाहीर साबळे (३ सप्टेंबर १९२३)
278.                 शाहू मोडक (२५ एप्रिल १९१८)
279.                 शिरीष पै (१५ नोव्हेंबर १९२९)
280.                 शैलजा राजे ( १२ एप्रिल १९२०)
281.                 शोभना रानडे ( २६ ऑक्टोबर १९२४)
282.                 श्री. द. फडणीस (२९ जुलै १९२५ – ……………..)
283.                 श्री.के. क्षीरसागर ( ६ नोव्हेंबर १९०१)
284.                 श्री.ज. जोशी (०१ ऑगस्ट १९१५)
285.                 श्री.ना. पेंडसे (०५ जानेवारी १९१३)
286.                 श्री.पु. भागवत (२७ डिसेंबर १९२३)
287.                 श्री.बा. जोशी (१८ जून १९३०)
288.                 श्रीकांत ठाकरे (२७ जून  १९३० – १० डिसेंबर २००३)
289.                 श्रीपाद दाभोळकर ( १९२४)
290.                 श्रीराम अभ्यंकर ( २२ जुलै १९३०)
291.                 संजगिरी (……………१९२५ – …………….)
292.                 सदानंद रेगे (२१ जुन १९२३)
293.                 सरोजिनी बाबर (०७ जानेवारी १९२०)
294.                 सविता भीमराव आंबेडकर ( २७ जानेवारी १९०९)
295.                 साठे (१७ मे १९२६ – …………..)
296.                 साधना आमटे (०५ मे १९२७)
297.                 सी. रामचंद्र (१२ जानेवारी १९१८)
298.                 सुझा (१२ एप्रिल१९२४ – २८ मार्च २००२)
299.                 सुमंत मुळगावकर (  ५ मार्च १९०६)
300.                 सुमती क्षेत्रमाडे (२१ डिसेंबर १९२७)
301.                 सुरेंद्र बारलिंगे ( २० जुलै १९१९)
302.                 सुलोचना चव्हाण ( १३ मार्च १९३३)
303.                 सूर्यकांत मांढरे (……. १९२५)
304.                 सेतूमाधवराव पगडी ( २७ ऑगस्ट १९१०)
305.                 सोपानदेव चौधरी (१६ डिसेंबर १९०७)
306.                 स्वामी रामानंद तीर्थ ( ३ ऑक्टोबर १९०३)
307.                 ह.वि. मोटे (२ ऑक्टोबर १९०७)
308.                 हब्बर (१५ जून  १९११ – २६ मार्च १९९६)
309.                 हरी गाडे (१६ ऑगस्ट १९१७ १६ डिसेंबर २००१)
310.                 हळदणकर (१७ जून १९१२ – ११ जून १९८१)
311.                 हिराबाई बडोदेकर (२९ जून १९०५)

312.                 हुसेन (१७ सप्टेंबर १९१५ – ११ जून २०११)

                – दिनकर गांगल  9867118517             
———————————————————————————————-

 

About Post Author

Previous articleचुनाभट्टीचा इतिहास (History of Chunabhatti)
Next articleते ‘पुल’कित दिवस (P.L.Deshpande With Aachre Villagers)
दिनकर गांगल हे 'थिंक महाराष्‍ट्र डॉट कॉम' या वेबपोर्टलचे मुख्‍य संपादक आहेत. ते मूलतः पत्रकार आहेत. त्‍यांनी पुण्‍यातील सकाळ, केसरी आणि मुंबईतील महाराष्‍ट्र टाईम्स या वर्तमानपत्रांत सुमारे तीस वर्षे पत्रकारिता केली. त्‍यांनी आकारलेली 'म.टा.'ची रविवार पुरवणी विशेष गाजली. त्‍यांना 'फीचर रायटिंग' या संबंधात राष्‍ट्रीय व आंतरराष्‍ट्रीय (थॉम्‍सन फाउंडेशन) पाठ्यवृत्‍ती मिळाली आहे. त्‍याआधारे त्‍यांनी देश विदेशात प्रवास केला. गांगल यांनी अरुण साधू, अशोक जैन, कुमार केतकर, अशोक दातार यांच्‍यासारख्‍या व्‍यक्‍तींच्‍या साथीने 'ग्रंथाली'ची स्‍थापना केली. ती पुढे महाराष्‍ट्रातील वाचक चळवळ म्‍हणून फोफावली. त्‍यातून अनेक मोठे लेखक घडले. गांगल यांनी 'ग्रंथाली'च्‍या 'रुची' मासिकाचे तीस वर्षे संपादन केले. सोबत 'ग्रंथाली'ची चारशे पुस्‍तके त्‍यांनी संपादित केली. त्‍यांनी संपादित केलेल्‍या मासिके-साप्‍ताहिके यांमध्‍ये 'एस.टी. समाचार'चा आवर्जून उल्‍लेख करावा लागेल. गांगल 'ग्रंथाली'प्रमाणे 'प्रभात चित्र मंडळा'चे संस्‍थापक सदस्‍य आहेत. साहित्‍य, संस्‍कृती, समाज आणि माध्‍यमे हे त्‍यांचे आवडीचे विषय आहेत. त्‍यांनी त्‍यासंबंधात लेखन केले आहे. त्यांची ‘माया माध्यमांची’, ‘कॅन्सर डायरी’ (लेखन-संपादन), ‘शोध मराठीपणाचा’ (अरुणा ढेरे व भूषण केळकर यांच्याबरोबर संपादन) आणि 'स्‍क्रीन इज द वर्ल्‍ड' अशी पुस्तके प्रसिद्ध झाली आहेत. त्‍यांना महाराष्‍ट्र सरकारचा 'सर्वोत्‍कृष्‍ट वाङ्मयनिर्मिती'चा पुरस्‍कार, 'मुंबई मराठी साहित्‍य संघ' व 'मराठा साहित्‍य परिषद' यांचे संपादनाचे पुरस्‍कार वाङ्मय क्षेत्रातील एकूण कामगिरीबद्दल 'यशवंतराव चव्‍हाण' पुरस्‍कार लाभले आहेत.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here