Home Tags श्रीगुरूदेव रानडे

Tag: श्रीगुरूदेव रानडे

_Gurudev_Ranade_2_0.jpg

श्रीगुरुदेव रानडे यांचा बुद्धिनिष्ठ साक्षात्कारवाद

1
श्रीगुरुदेव रानडे हे आंग्लविद्या विभूषित साक्षात्कारी महात्मे. ते बी.ए. झाल्यावर ‘दक्षिणा फेलो’ म्हणून डेक्कन कॉलेजात काम करू लागले. गुरुदेव संस्कृत नाटके शिकवत असत. ते...
carasole

गुरुदेव रानडे व त्यांचे तत्त्वज्ञान

निंबर्गी-संप्रदायाने सर्व संप्रदायांतील नाम-भक्तीचा समन्वय साधून नाम-स्मरण हाच परमार्थ असा सिद्धांत मांडला आहे. नवनाथांपैकी रेवणनाथांपासून काडसिद्ध (सिद्धटेक); श्रीनारायणराव भाऊसाहेब ऊर्फ श्रीगुरुलिंगजंगम (निंबर्गी); श्रीभाऊसाहेब महाराज...