Home Tags शास्त्रीय संगीत

Tag: शास्त्रीय संगीत

_GaurishTalwalkar_DyasGhetla_3_0.jpg

गौरीश तळवळकर – ध्यास घेतला रचिण्याचा पाया

मी शास्त्रीय गायक आहे. संगीतविद्या शिकवणे हा माझा ध्यास आहे. मी स्वत:ला सरकारी नोकरी सोडून पूर्ण वेळ संगीताला वाहून घेतले आहे. संगीतात उत्तम कलाकार...