Home Tags अठरा विश्वे

Tag: अठरा विश्वे

_AtharaVishve_Daridya_Carasole

अठरा विश्वे

अठराविश्वे दारिद्र्य या शब्दप्रयोगाचा शोध तीन वेगवेगळ्या पद्धतीने मांडलेला आढळतो. अठरा या संख्येशी निगडित काही गोष्टी भारतीय संस्कृतीत आहेत. जसे - महाभारतातील पर्वाची संख्या...