Home Authors Posts by युवराज गुर्जर

युवराज गुर्जर

1 POSTS 0 COMMENTS

पांढरीचे झाड अर्थात कांडोळ

इंग्रजीत त्या झाडाला ‘घोस्ट ट्री’ असे म्हणतात. मराठीत त्याचे नाव ‘कांडोळ’ किंवा ‘पांढरीचे झाड’ असे आहे. कांडोळ वृक्षाचे खोड अंधाऱ्या रात्री पांढरे, चंदेरी चमकल्यासारखे...