Home Authors Posts by वैशाली गोस्वामी-कुलकर्णी

वैशाली गोस्वामी-कुलकर्णी

1 POSTS 0 COMMENTS
अर्णव, एस.टी. डेपोसमोर, नवीन चौसाळकर कॉलनी, अंबेजोगाई, बीड – ४३१५१७ ९४२३१७१०७०

दासोपंतांची पासोडी

मराठी साहित्यशारदेचे महावस्त्र   पासोडी सध्या मात्र कुणीही हात लावला तरी तुकडे पडतील अशा जीर्णावस्थेत आहे. भारताचे पहिले राष्ट्रपती  राजेंद्रप्रसाद यांनी दिलेल्या काचेच्या कपाटात अंबाजोगाई येथे...