Home Authors Posts by उमा सहस्त्रबुध्दे

उमा सहस्त्रबुध्दे

2 POSTS 0 COMMENTS

नेत्रहीन अनुजाचे नेत्रदिपक यश

‘आम्हाला दृष्टी नाही पण दृष्टिकोन आहे’ -अनुजा संखेने काढलेल्या पहिल्यावहिल्या ‘अक्षरतेज’ ह्या नियतकालिकाचे हे घोषवाक्य आहे असे म्हणता येईल. अंधांचे व अंधांविषयीचे साहित्य असलेले हे...

साठाव्या वर्षी पुन्हा कॉलेजमध्ये!

काय? साठाव्या वर्षी परत कॉलेजमध्ये? शीर्षक वाचून बुचकळ्यात पडलात ना? साठाव्या वर्षी कोणी परत कॉलेजमध्ये जायला लागते का? होय, हे घडू शकते. नव्हे, माझ्या...