Home Authors Posts by मिलिंद बेंबळकर

मिलिंद बेंबळकर

1 POSTS 0 COMMENTS
मिलिंद बेंबळकर हे मेकॅनिकल इंजिनिअर आहेत. त्यांनी साखर कारखान्यांमधील यंत्रसामुग्रीची दुरुस्ती, जलशुद्धीकरण प्रकल्पांची उभारणी यासंबंधी पस्तीस वर्षे काम केले. त्यांनी मोबाईल टॉवर ग्रिव्हन्स फोरमची स्थापना केली. त्यांनी महाराष्ट्र शासनाकडे मोबाईल टॉवर नियंत्रण कायदा बनवावा यासाठी सतत मागणी आणि पाठपुरावा केला. ते विविध दैनिकांत तत्संबंधी लेखन करतात. लेखकाचा दूरध्वनी 8308870245
-heading-water-dushkal

शाश्वत विकासासाठी, पाण्याची शाश्वती शक्य आहे का?

1. भारत देशात एकूण मोठी धरणे पाच हजार सातशेएक आहेत. त्यांपैकी महाराष्ट्रात दोन हजार तीनशेचौपन्न धरणे (देशातील एकूण धरणांच्या एकेचाळीस टक्के) आहेत. महाराष्ट्रात एकूण...