Home Authors Posts by  डॉ.पल्लवी परुळेकर-बनसोडे

 डॉ.पल्लवी परुळेकर-बनसोडे

1 POSTS 0 COMMENTS
_Kruti_Aakruti_1.jpg

कृतीचे आकृतीत रूपांतर!

मी त्या मुलाने चौकटीची घडी घालून दिलेला तो कागद उघडला. त्यावर चारच ओळी लिहिल्या होत्या- "बाई, तुम्ही मला खूप आवडता. तुम्ही जशा सुंदर आहात;...