Home Tags Tecnology

Tag: Tecnology

_Hacathon_2_2.jpg

हॅकथॉन : नवप्रवर्तनाची नांदी!

ज्या इंग्रजी शब्दांचा समाजाच्या रोजच्या संवादातील वापर लक्षात येण्याजोगा गेल्या काही वर्षांत वाढला आहे त्यात ‘इनोव्हेशन’ या शब्दाचा उल्लेख करावा लागेल. नव्या संकल्पना, पद्धती...