Home Tags Mangalvedha Tehsil

Tag: Mangalvedha Tehsil

_Mangalvedha_Jwari_1.jpg

मंगळवेढ्याची ज्वारी जागतिक बाजारपेठेत!

मंगळवेढा पूर्वापार मालदांडी ज्वारी पिकवण्यात प्रसिद्ध आहे. म्हणून म्हण अशी आहे, की ‘पंढरपूर पाण्याचे, सांगोला सोन्याचे आणि मंगळवेढा दाण्याचे’. त्याचा अर्थ असा, की ते...