Home Tags हरिहरगड

Tag: हरिहरगड

carasole

हरिहर गड : वास्तुस्थापत्याचे सौंदर्य

हरिहरगड ओळखला जातो तो पायऱ्यांमुळे! त्या गडावरील कातळात कोरलेल्या पायऱ्या मनावर छाप उमटवतात! भटका माणूस रायगडावर जाऊन जसे टकमक टोक, बाजारपेठ, दरबार विसरत नाही...