Home Tags शास्त्री हॉल

Tag: शास्त्री हॉल

शास्त्री हॉल नावाचे शंभर वर्षांचे कुटुंब

शास्त्री हॉल ही दक्षिण मुंबईतील मध्यमवर्गीर्यांची जुनी वसाहत आहे. जुन्या भाषेत चाळींची वाडीवस्ती. मुंबईत ग्रँट रोडला नाना चौकापासून शंभर पावलांवर ती वस्ती आहे. त्या...