Home Tags शहर दरवाजा

Tag: शहर दरवाजा

_Faizpur_Village_6.jpg

फैजपूर – कथेत शोभेल असे गाव (Faijpur)

भुसावळ तालुक्यातील फैजपूर हे कथेत शोभेल असे नगर आहे. माणसाला इतिहास असतो, त्याला त्याचे खास असे व्यक्तिमत्त्व असते. फैजपूरचे तसेच आहे. यावलहून बऱ्हाणपूरला जाणाऱ्या...