Home Tags वतनदार

Tag: वतनदार

carasole

मध्ययुगीन महाराष्ट्रातील वतने – देशमुख-देशपांडे-देसाई

0
मध्ययुगीन महाराष्ट्रातील देशमुख-देशपांडे-देसाई ही महत्त्वाची वतने होत. देश म्हणजे परगणा (हल्लीच्या लहान तालुक्याएवढा प्रदेश) होय. त्यावर अधिकार गाजवणारी ती विविध वतने होत. देशमुख म्हणजे देशमुख्य...