Home Tags रिधोरे गाव

Tag: रिधोरे गाव

carasole

रिधोरे येथील शेतकरी ज्ञानमंदिर

सोलापूर जिल्ह्याच्या माढा तालुक्यातील रिधोरे गावात आधुनिक आगळे-वेगळे मंदिर आहे. ते 'शेतकरी ज्ञानमंदिर' या नावाने ओळखले जाते! आधुनिक मानवी शक्तीची देवता म्हणून शेतकरी मंदिर....