Home Tags मनोहर खके

Tag: मनोहर खके

मेळघाटातील पोषणबागांचा माळी – मनोहर खके

पोषण बागेद्वारे कुपोषणावर मात करण्याचा अनोखा प्रयोग मेळघाटातील कुपोषण हटवण्याच्या व तेथील जनतेच्या विकासाच्या कार्याला आपापल्यापरीने दिशा देण्याचे काम व्यक्तीगत पातळीवर काही लोकांनी केले आहे....