Home Tags बालिकाश्रम

Tag: बालिकाश्रम

मी व माझे समाज कार्य

2
मी 1964 साली भाषा संचालनालय विभागात मराठी टायपिस्ट म्हणून नोकरीस लागले. त्या काळात मराठी टायपिंगला फार मागणी होती. माझी टायपिंगची गती चांगली होती व टायपिंग...