Home Tags पाबळ विज्ञान आश्रम

Tag: पाबळ विज्ञान आश्रम

carasole1

पाबळ विज्ञान आश्रम – काम करत शिकण्याची गोष्ट

शिक्षण अर्थपूर्ण बनवण्यासाठी, त्याची गुणवत्ता वाढवण्यासाठी विद्यार्थ्यांनी प्रत्यक्ष अनुभवातून शिकले पाहिजे. प्रत्यक्ष काम करत शिकणे ही शिकण्याची नैसर्गिक पद्धत आहे. ती प्रत्यक्षात आणण्यासाठी तीन...