Home Tags गोसावी समाज

Tag: गोसावी समाज

_Sinnar_Gosavi_Samaj_1.jpg

सिन्नर तालुक्यातील गोसावी समाज

गोसावी समाज हा सिन्नर तालुक्यामध्ये सर्वत्र पसरलेला आहे. गोसावी समाजाची घरे तालुक्यामध्ये गावोगावी, खेडोपाडी, आढळून येतात. समाजाची जनगणना एक हजार एकशेआठ इतकी आहे. त्यांपैकी...