व्हिजन महाराष्‍ट्र फाउंडेशन

व्हिजन महाराष्‍ट्र फाउंडेशन


२२, पहिला मजला, मनुबर मेन्‍शन,
१९३ आंबेडकर रोड, चित्रा सिनेमासमोर,
दादर (पूर्व), मुंबई - ४०० ०१४
९८९२६११७६७ (०२२) २४१८३७१०,२४१३१००९
info@thinkmaharashtra.com
www.facebook.com/thinkmaharashtra
 

विशेष सूचना

वाचकांनी ९८९२६११७६७ हा क्रमांक Think Maharashtra या नावाने सेव्ह करावा आणि त्या क्रमांकाच्या व्हॉटस् अॅपवर स्‍वतःचे नाव पाठवावे. तुम्ही आमच्या ‘थिंक महाराष्‍ट्र'च्‍या 'अपडेट ग्रुप’शी जोडले जाल. तत्‍पूर्वी तुम्‍हाला ग्रुपचे संकेत कळवले जातील. ते मान्‍य असल्‍यास तुम्‍ही त्‍या ग्रुपचे सदस्‍य होऊ शकाल. त्‍या ग्रुपवर 'थिंक महाराष्‍ट्र'कडून दररोज दोन माहितीपूर्ण पोस्ट पाठवल्या जातील.