आभासी ह्या संस्थेचे पाश मायावी

    0
    24

         इंटरनेट गेमिंग हे नव्या पिढीच्या टाइमपासचे मुख्य साधन! हे खेळ म्हणजे आभासी जगच! खेळ ‘प्रत्यक्ष जगण्यावर’ कशी गदा आणतात ते त्या व्यक्तीला अनेकदा समजतच नाही. इटंरनेट गेमिंगच्या भूलभूलैयाची सैर करून त्यातून बाहेर आलेल्या लेखिकेने ‘मानगुटीवरच्या भूता’कडे तटस्थपणे बघून सांगितलेला अनुभव.

    About Post Author