Member for

1 year 11 months

सुरेश भिडे मुंबई विद्यापीठातून गणिताची पदव्युत्तर परीक्षा उत्तीर्ण आहेत. ते मो.ह.विद्यालयाच्या कनिष्ठ महाविद्यालयात पस्तीस वर्षें गणित विषय शिकवत होते.