Member for

10 months 4 weeks

शैलेश परशुराम गावंड हे दुरशेत, तालुका पेण जिल्हा रायगड येथे राहतात. ते नोकरी करतात. त्यांना लेखनाची आवड आहे.

लेखकाचा दूरध्वनी

9225393568