सार्वत्रिक, सतत मुक्‍त ज्ञान प्रक्रिया


मोहन हिराबाई हिरालालस्‍वराज्‍य माझा जन्‍मसिद्ध अधिकार आहे!

स्‍वराज्‍य प्रत्‍येकाचा जन्‍मसिद्ध अधिकार आहे!

माझे स्‍वराज्य 'मीच' व आमचे स्‍वराज्‍य 'आम्‍हीच' मिळवू शकतो!

त्‍यासाठी -

सार्वत्रिक सतत मुक्‍त ज्ञान प्रक्रिया
 

निसर्गाचा अविभाज्‍य घटक म्‍हणून माणसाकडे नैसर्गिकरित्‍या दोन जबाबदा-या आल्‍या आहेत.