व्हिजन महाराष्ट्र विषयी


व्हिजन महाराष्‍ट्र फाउंडेशन ही ना नफा तत्‍वावर सेक्‍शन 25 खाली स्‍थापन करण्‍यात आलेली कंपनी आहे. कंपनीकडून 'थिंक महाराष्‍ट्र डॉट कॉम' हे वेबपोर्टल चालवले जाते.