Home Tags मोहन हिराबाई हिरालाल

Tag: मोहन हिराबाई हिरालाल

_Mohan_Hiralal_1

सार्वत्रिक, सतत मुक्‍त ज्ञान प्रक्रिया

स्‍वराज्‍य माझा जन्‍मसिद्ध अधिकार आहे!स्‍वराज्‍य प्रत्‍येकाचा जन्‍मसिद्ध अधिकार आहे! माझे स्‍वराज्य 'मीच' व आमचे स्‍वराज्‍य 'आम्‍हीच' मिळवू शकतो! त्‍यासाठी - सार्वत्रिक सतत मुक्‍त ज्ञान प्रक्रिया निसर्गाचा अविभाज्‍य घटक...