Home Tags पवई सरोवर

Tag: पवई सरोवर

_PavaiSarovar_Dhokyat_1.jpg

पवई सरोवर धोक्यात

0
पवई सरोवर हे कृत्रिम रीत्या निर्माण करण्यात आलेले आहे. सरोवराखालील जागा इंग्रज सरकारने फ्रामजी कावसजी पवई यांना लीजवर दिली होती. ते पश्चिम भारतातील अॅग्रीकल्चरल...