Home Tags उत्क्रांती

Tag: उत्क्रांती

_Goaf_Janmantariche_1.jpg

गोफ जन्मांतरीचे – मानवी उत्क्रांतीचा वेगळा वेध

माणसाचे आजचे स्वरूप हा उत्क्रांतीचा परिणाम आहे. उत्क्रांती या विषयावर मराठीत थोडी पुस्तके असली तरीही तो विषय कुतूहलाचा म्हणून नवीन राहिलेला नाही; रोजच्या संशोधनातून...