कर्तृत्वाच्या गौरवगाथा


लता मंगेशकर, सचिन तेंडुलकर, माधुरी दीक्षित अशा व्यक्ती थोर असतात. समाजाला अशा व्यक्तींचा आधारही वाटतो; परंतु समाज चालता राहतो-घडतो तो सर्वसामान्यांच्या कर्तृत्वावर. त्यांचीच नोंद ह्या विभागात करायची आहे. ती दोन स्वरूपांत आणि चार स्तरांत करण्याचे योजले आहे. एक रूप म्हणजे कर्तृत्व गाजवत त्याच पातळीवर स्थिरावलेल्या व्यक्ती.

दुसरी पातळी विशिष्ट काळात, विशिष्ट घटनाप्रसगांत चमकून निघणार्‍या व्यक्ती. त्यांच्यापैकी काहींचे कर्तृत्व क्षणकाळापुरते असते-टिकते: त्यांची नोंद ‘क्षणत्कार’ या शीर्षकाखाली केली आहे. त्यातील काही स्थायी स्वरूपात कर्तृत्वाचा संचय करत थोरवीप्राप्त होतात. त्यांची नोंद ‘थोरवी’ या विभागशीर्षकाखाली केली आहे. त्यांची मांडणी चार स्तरांमध्ये आहे, 1. जिल्हा स्तर 2. राज्य स्तर 3. राष्ट्र-आंतरराष्ट्र आणि 4. तारांकित

याशिवाय आणखी एक स्तर आहे -तो तारांकितांचा. त्यांचे कर्तृत्व लोकांनी मान्य केलेले-उचलून धरलेले असते. अशा नोंदींमुळे उमेद वाढेल, धीर मिळेल; समाजात रोल मॉडेल आहेत असा विश्वास तयार होईल आणि मराठी समाजाचा मुख्य दोष जो न्यूनगंड, तो दूर सारण्यास मदत होईल. या कर्तृत्ववान व्यक्तींशी सरळ संपर्क साधता यावा म्हणून त्यांचे ईमेल, पत्ते मिळवून देण्याचा आणि त्यांच्यात व समाजात दुवा प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न राहील.

Add new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.