फियोर्डलॅण्ड ,डोंगर, समुद्र व धबधबे


     आताशा मनुष्याचे पाऊल पडले नाही, अशा जागा पृथ्वीवर फारशा शिल्लक नाहीत. फियोर्डलॅण्डमध्ये मात्र रांगड्या, नैसर्गिक आणि अजूनही माणसाचे पाऊल न पडलेल्या कितीतरी जागा असतील. अशा जागांची झलक इथल्या ट्रेकिंग रुट्सवरून चालताना येते. तीन-चार दिवसांचे ट्रेकस् इथलं जंगल, जागा, उंची, खोली, द-या, डोंगर, झरे, धबधबे आणि शांतता यांची खरीखुरी ओळख करून देतात....

Add new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.