अठुर

प्रतिनिधी 28/09/2012

मराठीमध्ये ‘अठुर’ म्हणजे पुष्कळ, भरपूर असा शब्द आहे. त्यावरून ‘अठुर विसावे दारिद्र्य’ (अठूर विसवे) भरपूर दारिद्र्य. त्याचा अपभ्रंश ‘अठरा विश्वे’ होऊ शकतो का? साधारणत: अवघड उच्चाराचा सोपा उच्चार करणारा अपभ्रंश होताना दिसतो. आणखी एक कुतूहल: ‘अठरा विश्वे’ हे विशेषण फक्त दारिद्र्यासाठी वापरलेले दिसते. सततचा आनंद, किंवा तत्सम वापर दिसत नाही.

श्री.न.गुत्तीकर - सी-7, आसावरी अपार्टमेंटस, सर्व्हे क्र. 22, प्लॉंट क्र. 10 सहवास सोसायटीजवळ, पुणे 411 052 दूरध्वनी : (020) 2545 2240 , भ्रमणध्वनी : 09890882712

Add new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.