Member for

10 months 3 weeks

शत्रुघ्न मोहिते हे पेशाने शिक्षक आहेत. त्यांनी बी एस्सी, बी एड, एम ए या पदवी मिळवल्या आहेत. ते श्री कोल्हेश्वर विद्यालय व ज्युनिअर कॉलेज ऑफ आर्टस तांदुळवाडी - मंगळापूर ता.कोरेगाव जि.सातारा या शाळेत शिकवतात. ते एमएसएफसी समन्वयक आहेत. त्यांनी बी एस्सी, बी एड, एम ए या पदवी मिळवल्या आहेत.

लेखकाचा दूरध्वनी

9421213924