Member for

3 years

शैलेंद्र काशिनाथ बनसोडे हे अहमदनगरच्या कोपरगाव तालुक्यातील ' के. जे. सोमैया महाविद्यालया'त इंग्रजी विषयाचे प्राध्यापक आहेत. त्यांनी राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय चर्चासत्रांमध्ये  सहभाग घेतला असून त्यांचे शोधनिबंध प्रकाशित झाले आहेत. बनसोडे यांनी लिहिलेली 'लिसन द सायलेंस' (Listen the silence) व 'स्पिक थ्रु हँडस्' (Speak through hands) ही दोन पुस्तके प्रकाशित झाली आहेत. बनसोडे यांना 'सावित्रीबाई फुले विद्यापीठाचा 'उत्कृष्ट कार्यक्रम अधिकारी' पुरस्कार मिळाला आहे.

लेखकाचा दूरध्वनी

9226322082