Member for

6 years

महेश तानाजी घाडगे हे सोलापूर जिल्‍ह्यातल्‍या सांगोला तालुक्‍यातील 'सांगोला महाविद्यालया'त शिक्षक आहेत.

लेखकाचा दूरध्वनी

9881980072