मराठी शाळा टिकवायच्या कशा?


     मराठी शाळांचा प्रश्न पुन्हा गरम होईल का? तर ते कार्यकर्त्यांवर अवलंबून आहे. जनतेचा या प्रश्नाशी काही संबंध आहे असे वाटत नाही. शासकीय, निमशासकीय आणि अनुदानित मराठी शाळा सर्वत्र बंद पडत आहे.

-  दिनकर गांगल

     मराठी शाळांचा प्रश्न पुन्हा गरम होईल का? तर ते कार्यकर्त्यांवर अवलंबून आहे. जनतेचा या प्रश्नाशी काही संबंध आहे असे वाटत नाही. शासकीय, निमशासकीय आणि अनुदानित मराठी शाळा सर्वत्र बंद पडत आहे. सरकारकडे नव्या शाळा जुनपासून सुरू करण्यासाठी अर्ज आले आहेत ते मुख्यत: इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांसाठी. मराठी शाळांबाबत मराठीप्रेमी कार्यकर्ते वातावरण तापवत ठेवत असल्याने सरकारला इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा राज्यात सुरू करण्यास परवानगी देणे अवघड झाले असताना हा प्रश्न भावनेने नव्हे, बुध्दीने सोडवावा लागेल. मराठी माध्यमात मराठी भाषिकांचा जीव गुंतला आहे. त्या ऐवजी व्यवहारत: मराठी शाळा चालवायच्या कशा या प्रश्नाचे कार्यकर्त्यांनी उत्तर द्यावे.

     मराठी भाषा राज्यभाषा म्हणून टिकवणे जवळजवळ अवघड आहे. उलट, खाजगी रीत्या मराठी भाषेचे संवर्धन व जोपासना करणे शक्य आहे. त्यासाठी मराठी प्रेमी जनतेला दुरदृष्टी दाखवावी लागेल व त्याग करावा लागेल.

दिनकर गांगल
ज्‍येष्‍ठ पत्रकार

दिनांक - 25.05.2011

{jcomments on}

Add new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.