ग्रामसभेची पूरक व्यवस्था !


आदिवासी हे जंगलावर अवलंबून असतात. आपल्‍यालाही जगण्‍यासाठी जंगलाची आवश्‍यकता असते. मात्र जगण्‍यासाठी या जंगलांचा अशा प्रकारे वापर होत आहे, की जंगलेच नष्‍ट होत चालली आहेत. ती नष्‍ट झाली की जगण्‍याचे प्रश्‍न अधिक तीव्र होतील. नैसर्गिक संसाधनांचा योग्‍य प्रकारे वापर होताना लोकांच्‍या जीवनावश्‍यक गरजाही पूर्ण झाल्‍या पाहिजेत. या दोन्‍हींचा मेळ घालून चिरस्‍थायी विकास कसा साधता येईल, यादृष्‍टीने १९८७ साली जंगल आणि लोक यांचा अभ्‍यास करण्‍यास सुरूवात झाली.