लेखसूची...


मराठी नियतकालिकांत विविध विषयांवर लेखन सतत प्रसिद्ध होत असंत. अशा लेखनाची सूची करण्याचा व शक्य तिथं त्या लेखांची लिंक देण्याचा प्रयत्न इथं असणार आहे. लोकांसमोर अनेक विषयांवरील ज्ञान यावं, त्यांनी ते भ्रमराप्रमाणे टिपावं आणि अखंड ज्ञानसाधना चालू ठेवावी ही सदिच्छा. ह्या सूचीचा संग्रह होऊन वर्षअखेर किंवा केव्हाही, तुम्हाला लेखाचा संदर्भ गवसू शकेल. तुम्ही देखील लेखांची माहिती कळवू शकता.

ज्ञानसाधना (मराठी नियतकालिकांत प्रसिद्ध होणा-या लेखांची सूची)
                     संकलन सूत्रधार
: प्रमोद श्री.शेंडे

         

Add new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.