मुख्यपानाचे बॅकग्राऊंड

मुख्यपानाचे बॅकग्राऊंड


मुख्य पानाची बॅकग्राउंड इमेज बदलण्यासाठी ह्या पानाची रचना आहे. हे पान डिलीट करू नये.
ह्या पानाचे बॅकग्राउंड जे काही असेल ते साइटच्या मुख्यपानाचे बॅक बनेल. अशाच प्रकारची रचना इतर पानांच्या बाबतीतही वापरता येणे शक्य आहे!
ह्यामुळे CSS सारखी बदलावी व FTP करावे लागत नाही.