शिंगडगाव


शिंगडगाव सोलापूर जिल्ह्याच्या दक्षिण सोलापूर तालुक्यात त्या गावापासून बावीस किलोमीटर अंतरावर आहे. शिंगडगाव हे नाव गावात पूर्वी शिंधीची झाडे जास्त प्रमाणात असल्यामुळे रूढ झाले. गावाची लोकसंख्या तीन हजारांच्या आसपास आहे. गावात अनेक मंदिरे आहेत. धुळीमहाकलेश्वर हे ग्रामदैवत आहे. गावात महालिंगेश्वर, भवानीमाता, विठ्ठल, हनुमान, बिरोबा, लक्ष्मी अशी मंदिरे आहेत. गावाची वार्षिक यात्रा हनुमान जयंतीला असते. यात्रेत रथातून मिरवणूक काढली जाते. संध्याकाळच्या वेळी मनोरंजनासाठी नाटक ठेवले जाते. गावातील लोकांचा मुख्य व्यवसाय शेती आहे. गावात शेतीपूरक जोडव्यवसाय केले जातात. गावाची बोलीभाषा मराठी व कन्नड आहे.

गावामध्ये ग्रामपंचायत आहे. प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शाळा आहे. त्या शाळेत पहिली ते दहावी पर्यंत शिक्षणाची सोय आहे. पुढील शिक्षणासाठी सोलापूरला जावे लागते. गावामध्ये खरीप व रब्बी हंगामानुसार पिके घेतली जातात. पावसाचे प्रमाण कमी आहे. गावात ओढा व तलाव आहेत, पण त्यामध्ये फक्त पावसाळ्यात पाणी असते. दर बुधवारी आठवडी बाजार भरतो. गाव मिरचीसाठी प्रसिध्द आहे.

महाराष्ट्र शासनाची बस दिवसातून दोन ते तीन वेळा गावात येते. गावापासून सात किलोमीटर अंतरावर होटगी येथे स्टेशन आहे. गावात डोंगर नाहीत, पण आजूबाजूला हिरवळ आहे. गावाच्या जवळच NTPC हा औष्णिक विद्युत प्रकल्प आहे. तेथे गावातील अनेक लोक कामगार म्हणून काम करतात. गावामध्ये अनेक जातिधर्मांचे लोक राहतात. गावच्या आसपास होठगी, हिपले, आचेंगाव, वळसांग, चिंचोळी, औज ही गावे आहेत.

माहिती स्रोत: त्रिवेणी व्हनकांडे - 9765275203.

Add new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.