घरोघरी मातीच्या चुली


घरोघरी मातीच्या चुली – प्रभाकर भोगले.

स्टोव्ह व गॅसच्या जमान्यापूर्वी घरोघरी शेगड्या वा चुली असायच्या. चूल कशी असे? त्याचे विविध प्रकार यांचा घेतलेला मागोवा. -

(लोकसत्ता-वास्तुरंग पुरवणी २६ एप्रिल २०१४)

Add new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.