Member for

4 weeks 1 day

प्रियंका मयूर वाणी जळगाव येथे राहतात. त्यांनी बीकॉमची पदवी डॉ. अण्णासाहेब जी. डी. बेंडाळे महिला महाविद्यालय येथून मिळवली. त्या मास मीडियाच्या विद्यार्थिनी आहेत.

लेखकाचा दूरध्वनी

7030638922