‘थिंक महाराष्ट्र डॉट कॉम’ ही साइट नवीन रूपात


‘थिंक महाराष्ट्र डॉट कॉम’ ही साइट नवीन रूपात सादर करू इच्छितो. साइटचे दोन भाग आहेत. त्यातील ‘दैनिक मल्लिनाथी’चा भाग रोज अपलोड होईल. दुसरा भाग आहे तो ‘चित्र महाराष्ट्राचे’चा. त्यात मराठी कर्तृत्व, संस्कृतिसंचित अशा अंगांनी, पूर्ण राज्याचे चित्र जिल्हावार रचनेतून बांधायचे आहे. त्यासाठी तालुकावार माहिती संकलन योजले आहे. तालुका समन्वयक होण्याची वाचकांची इच्छा असल्यास त्यांनी जरूर लिहावे – thinkm2010@gmail.com
 

साइटचे नवे रूप साकार करत असताना जुन्या रुपातील सर्व मजकूर एका वेळी अपलोड करणे शक्य झालेले नाही. त्यामुळे वाचकांची गैरसोय होईल, त्याबद्दल क्षमस्व. हा सर्व मजकूर महिनाभरात अपलोड होईल. दरम्यान, कोणा वाचकाला विशिष्ट लेख संदर्भासाठी हवा असेल व त्याने तसे कळवले तर विशिष्ट लेख त्याच्याकडे इमेल करता येऊ शकेल.

सहकार्याच्या अपेक्षेत.

दिनकर गांगल मुख्य संपादक,
थिंक महाराष्ट्र डॉट कॉम 

Add new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.